Co sprawdzają podstawowe badania krwi?

, kategoria: Warto wiedzieć

Lekarze zachęcają do wykonywania regularnych badań kontrolnych, przede wszystkim tych z zakresu podstawowego. Jest to sposób, by zapobiegać wielu poważnym chorobom i kontrolować przebieg istniejących schorzeń. Sprawdź, jakie badania krwi na ogólny stan zdrowia warto regularnie przeprowadzać i co można wykryć w badaniu krwi.

Morfologia krwi – podstawowe badanie na ogólny stan zdrowia

Jakie badania robi się z krwi? Lista wszystkich badań jest bardzo długa, jednak ich komplet nie jest potrzebny, by sprawdzić ogólny stan zdrowia. Podstawowym badaniem jest morfologia krwi – odchylenia w wynikach są przesłanką do pogłębionej diagnostyki. 

W ramach badania przeprowadza się jakościową i ilościową ocenę składu i morfologii krwi obwodowej: 

  • krwinki czerwone (erytrocyty): MCV (średnia objętość krwinki), MCH (średnia masa hemoglobiny w krwince), MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince), RDW (wskaźnik zmienności objętości krwinek),
  • krwinki białe (leukocyty): monocyty, limfocyty, neutrofile, bazofile, eozynofile,
  • płytki krwi (trombocyty): PLT (liczba płytek krwi), MPV (średnia objętość płytki krwi), PDW (wskaźnik zmienności objętości płytek krwi), PCT (hematokryt płytkowy), P-LCR (wskaźnik tzw. dużych płytek),
  • hemoglobina,
  • hematokryt (HCT).

Jak interpretować wyniki badań krwi?

Wiemy już, co sprawdzają podstawowe badania krwi. Ale jak interpretować otrzymane wyniki? Wydruk badań zawsze obejmuje zakres referencyjny dla poszczególnych wskaźników, dzięki czemu pacjent może samodzielnie sprawdzić, czy wyniki są w normie. Warto jednak pamiętać, że zakres ten różni się w zależności od wieku i płci pacjenta, a ostateczna ocena należy do lekarza.

Morfologię należy wykonywać co najmniej raz w roku. Przy okazji warto też zbadać poziom cholesterolu i cukru we krwi.  Na badanie krwi możesz się zgłosić do naszego Centrum Dermatologicznego, w którym wykonujemy m.in. badania biochemiczne, hematologiczne i mikrobiologiczne. Ile kosztuje prywatnie badanie krwi? Morfologia to badanie powszechne i niedrogie, którego koszt wynosi zaledwie kilkanaście złotych.

Ostatnie wpisy