Borelioza z Lyme

Co to jest borelioza z Lyme i jakie są jej przyczyny?

Borelioza z Lyme jest chorobą zakaźną spowodowaną odpowiedzią immunologiczną organizmu człowieka na zakażenie krętkami Borrelia burgdorferi sensu lato. Rezerwuarem zarazka są ptaki, gryzonie, gady. Od nich zarażają się kleszcze. W cyklu rozwojowym kleszcza wyróżnia się postać larwy, nimfy oraz postać dorosłą. Każda z nich żyje ok.1-2 lat i musi się żywić krwią kręgowców. Człowieka najczęściej zakażają nimfy.

Gatunek Borrelia burgdorferi sensu stricto powoduje zapalenie stawów oraz objawy neurologiczne, Borrelia garinii zajęcie układu nerwowego, Borrelia afzelii późne zmiany skórne kończyn.
Do transmisji krętków dochodzi po upływie 24-72 godzin od ukąszenia przez kleszcza, dlatego usunięcie kleszcza w tym czasie często zapobiega chorobie.

Jakie badania stosuje się w diagnostyce boreliozy ?

Badanie serologiczne potwierdzające boreliozę wykonuje się po 3-4 tygodniach od ukąszenia przez kleszcza, w tym czasie następuje odpowiedź immunologiczna ze strony limfocytów B. Zalecana jest wykonanie testu przesiewowego metodą ELISA potwierdzonego testem Western Blot.
W przypadku diagnostyki neuroboreliozy konieczne jest stwierdzenie przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Przeciwciała w klasie IgM pojawiają się w surowicy po 3-4 tygodniach od zakażenia, natomiast przeciwciała IgG po 6-8 tygodniach. Przeciwciała te mogą się utrzymywać przez wiele lat i nie są pomocne przy monitorowaniu leczenia.

Jakie są typowe objawy boreliozy?

Objawy choroby ze strony skóry, tzw. wczesne:
rumień w miejscu ukąszenia przez kleszcza pojawia się w ciągu kilku dni do kilku tygodni, występuje w przypadku 80% zakażonych, zazwyczaj poszerza się powyżej 5 cm. Jeżeli rumień pojawił się kilka godzin po ukąszeniu, to świadczy o reakcji alergicznej, a nie o zakażeniu krętkiem.
Kolejne zmiany rumieniowe na skórze mogą się pojawić w innych miejscach i nazwane są rumieniem wędrującym.

Do późnych zmian skórnych (występujących wiele miesięcy, a nawet lat po ukąszeniu przez kleszcza) należą:
Chłoniak boreliozowy – spotykany głównie u dzieci. Jest to guzek zlokalizowany w okolicy małżowiny usznej, brodawki sutkowej lub moszny.
Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn – występuje głównie u dorosłych. Manifestuje się sinoczerwonym obrzękiem skóry, w którego obrębie z czasem dochodzi do zmian zanikowych.

Objawy ze strony mięśnia sercowego (tzw. stadium drugie choroby), rozwija się do kilku miesięcy po infekcji i manifestuje się zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowymi, zapaleniem osierdzia lub wsierdzia.

Objawy neurologiczne (tzw. stadium drugie choroby) pojawiają się kilka tygodni od zakażenia i przybierają postać zapalenia opon mózgowych, zapalenia mózgu, zapalenia rdzenia kręgowego, porażenia nerwu twarzowego.

Objawy ze strony stawów (tzw.stadium drugie choroby) występują od kilku tygodni do kilku miesięcy od zakażenia. Manifestują się napadowym bólem dużych stawów, najczęściej stawu kolanowego. Czasami jest to zapalenie przyczepów ścięgien oraz kaletek maziowych.

Objawy ze strony narządu wzroku są rzadkie. Może wystąpić zapalenie spojówek, rogówki, tęczówki, siatkówki.

Jak się leczy boreliozę?

Leczenie boreliozy polega na podawaniu antybiotyku przez 21 dni. Ustąpienie objawów choroby po leczeniu może zająć kilka miesięcy. Dolegliwości takie jak bóle stawów, mięśni, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia koncentracji, pamięci, snu i inne, mogą się utrzymywać ponad 6 miesięcy. Określane są one jako „zespół po boreliozie” i po wykluczeniu ewentualnego ponownego zakażenia nie wymagają leczenia.

Aby ustrzec się zapalenia opon mózgowych wywołanych przez boreliozę, proponuje się wykonanie szczepienia profilaktycznego.

Ostatnie wpisy